EESTI

Eesti rahval on oma riik. Riik, mis iseseisvuse kehtestamisest alates sai toetuda juba toimivatele kohalikele omavalitsustele. Kohalik omavalitsus on ühiskonnaelu demokraatlikul korraldamisel asendamatu.

KUUSALU

Kuusalu valla kodanikena ei ole me viimastel aastatel tunda saanud hästi toimiva kohaliku omavalitsuse tegutsemist ühiskonnaelu demokraatlikul korraldamisel.

MEIE

Meie oleme Kuusalu valla kodanikud. Tulime välja pretensioonika üleskutsega liituda valimisliiduga Arenev Kuusalu vald, et anda oma hääl iseendale. On aeg see üleskutse lahti seletada ning tutvustada nägemust, mis selle taga on.
Me ei ole poliitikud, me ei kuulu ühessegi erakonda.
Me ei paku teenust, ei anna lubadusi ega püüa meelitada valimiskabiini uute ilusate asjadega. Mänguväljakute ja teede korrashoid, randade ja keskuste ühendamine kergliiklusteega – see kõik kuulubki ühe kohaliku omavalitsuse igapäevatöö alla ja ei peaks olema peibutuseks valijale.


MIDA ME TAHAME?

 • Me tahame, et lõppeks koalitsiooni ja opositsiooni poliitteater. Me tahame, et sisuline töö toimuks volikogus.
 • Me tahame, et volikogu ei koosneks kuulekatest käetõstjatest, vaid iseseisvatest mõtlejatest.
 • Me tahame, et teoks saaks tehtud parimad ideed, hoolimata kellegi parteilisest kuuluvusest.
 • Me tahame, et otsuseid võetaks vastu parimaid võimalikke valikuid tehes ja valla kodanike heaolu silmas pidades.
 • Me tahame, et valla kodanikud ei peaks enam vallavalitsuse vastu võitlema, et säilitada oma elukeskkonda (juhtumid nagu Rummu raba kaitsmine valla otsuse vastu kohtus käimisega, Kolka plaanitud katkusigade matmiskoha vastu võitlemine jmt).
 • Me tahame, et valla kodanikud ei peaks enam valla esindajatega riidu minema, et taotleda väikseimatki toetust oma algatustele (näiteks kasutatud liumäe pärast kemplemine mänguväljaku tarbeks, mille lapsevanemad ise korda tegid).
 • Me tahame, et valla kodanikud teaksid enda võimalusi osaleda kogukonnaelu korraldamisel.
 • Me tahame, et KAASAMINE ei oleks lörtsitud sõna valimisloosungitel, vaid et see toimuks parimal võimalikul viisil.

KUIDAS SEDA SAAVUTADA?

 • Tuleb jätta valehäbi, et poliitika on räpane mäng ja võtta ise valla elu loomisest osa.
 • Kuusalu vallal peab olema sotsiaalmeedias esindaja, kes vastab kodanike küsimustele kohe, mitte 30 päeva jooksul. Kirjadele tuleb vastata, uudisvoogu tuleb jälgida, ettepanekuid tuleb kuulata.
 • Volikogu istungitelt tuleb teha otseülekanded Facebooki ja istungite salvestused tuleb teha lihtsasti kättesaadavateks.
 • Vallakodanikke tuleb teavitada nende võimalustest kogukonna elu korraldamisel.
 • Kasutusse tuleb võtta KÕIK tänapäevased laialt levinud vahendid: Facebook, korralikult toimiv koduleht, kust on lihtne leida vajalikud dokumendid, juhendid - jt lihtsalt kasutatavad ja levivad platvormid.
 • Avalikule ametikohale tuleb korraldada konkurss. Ka vallavanema kohale. See ei tohi olla poliitiline ametipost.

MIDA SELLEKS ON VAJA TEHA?

Selleks on vaja liituda valimisliiduga Arenev Kuusalu vald, seada üles oma kandidatuur ning hääletada iseenda poolt!Eesti valimissüsteemis on oluline lisaks häältemagnetitele ka nimekirja pikkus.
Valimistulemused tehakse kindlaks proportsionaalsuse põhimõtte alusel. See tähendab, et kõigepealt loetakse üle kõik hääled, mis valimistel laekusid, jagatakse see volikogu liikmete kohtade arvuga ning saadakse suhtarv. Meie nimekirja kõikide häälte kogusumma jagatakse selle suhtarvuga ning saadakse arv, mitu inimest meie nimekirjast volikokku pääseb. Nimekirja järjekorra otsustame ühiselt hääletusel.

Ennast meie nimekirja registreerides lood võimaluse, et peale iseenda saavad Sinu eest hääletada ka Sinu sõbrad, sugulased, mõttekaaslased jne. Mida pikem on meie nimekiri, seda suurem on meil võimalus volikokku pääseda ja midagi muuta.

Kõige olulisem on aga valimine!

Kui siiani pole kodanik leidnud põhjust valima minna, sest tema hääl justkui talle endale midagi ei anna, siis nüüd on põhjus olemas! Hääletada saab iseenda poolt!


Facebooki grupp Arenev Kuusalu vald on tõestanud, et Kuusalu vallas elab piisavalt teotahtelisi ja teadmistega inimesi, kes tahavad siin vallas elada ja kes on valmis elu siin paremaks muutma. Loogiliseks järgmiseks sammuks oli moodustada selle põhjal valimisliit, et anda asjadele ametlik ja elujõuline käik.

Me oleme teadlikud, et lisaks ettepanekute kogumisele ning uute ja elu parandavate ideede teostamisele tuleb uuel vallavolikogul ära lahendada ka eelmiste "valitsejate" hoolimatus, tegematajätmised ja mõistetamatud tagatoaotsused. Bussipeatustesse prügikastide lubamisest jääbki väheks. Aga see on võimalik, kui inimesed rakendavad oma potentsiaali seal, kus see on tugevaim.

Lõpetuseks tahame veel tsiteerida “Kohaliku omavalitsuse volikogu liikme käsiraamatu” sissejuhatust:

“Kõigi poliitikute ja ametnike eesmärk peaks olema tulemuslikumalt panustada valla ja linna juhtimisse ja arengusse ning selle kaudu valla- ja linnaelanike heaolu tõstmisse.
Samuti selleks, et anda kaalukas panus meie ajalooliselt tugeva kohaliku omavalitsuse arendamisse.”

TEHKEM SEDA.


Kohaliku omavalitsuse volikogu liikme värskeimat käsiraamatut saab lugeda siit.

Võta meiega ühendust

Email again: